Saltade vintervägar

Nyheter

Mycket salt på vägarna skapar utmaningar för bromsarna. Sörj för gott underhåll av bilen och för en säker körning.

Med en snörik vinter, är det mycket salt på vägarna. Salt är aggressiv på metall och binder vägdamm och andra föroreningar till däcken och gör dem hala. Det reducerar bromseffekten. Därför är det extra viktigt att tvätta bromsskivorna vintertid. Bromsskivorna kan rosta på baksidan, och du bör välja ett tvättprogram med underspolning.Tvättar du bilen själv, bör du skölja ordentligt i hjulhusen.