H-Däck Landrins bil i Västerås
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 17.00
 • Tisdag 07.30 - 17.00
 • Onsdag 07.30 - 17.00
 • Torsdag 07.30 - 17.00
 • Fredag 07.30 - 16.00
Lunch: 11:00 - 12:00

Frukost: 9:00 - 9:30
Kaffe: 15:00 - 15:15
Kontakta oss
H-Däck Landrins ..
Västerås

H-Däck Landrins bil i Västerås

Fallskärmsvägen 2
721 31 Västerås
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 17.00
 • Tisdag 07.30 - 17.00
 • Onsdag 07.30 - 17.00
 • Torsdag 07.30 - 17.00
 • Fredag 07.30 - 16.00
Lunch: 11:00 - 12:00

Frukost: 9:00 - 9:30
Kaffe: 15:00 - 15:15
Byt verkstad
H-Däck Landrins bil i Västerås

H-Däck Landrins bil i Västerås

Fallskärmsvägen 2
721 31 Västerås
Öppettider
 • Måndag 07.30 - 17.00
 • Tisdag 07.30 - 17.00
 • Onsdag 07.30 - 17.00
 • Torsdag 07.30 - 17.00
 • Fredag 07.30 - 16.00
Lunch: 11:00 - 12:00

Frukost: 9:00 - 9:30
Kaffe: 15:00 - 15:15
Byt verkstad

Miljöarbete:

Vi på H-Däck i Västerås arbetar aktivt för en bra miljö och en hållbar framtid.
Detta gör vi genom att ständigt försöka förbättra oss och söka efter nya lösningar för att minska vår påverkan på miljön.
Vi strävar efter att agera på bästa sätt ur miljösynpunkt i varje del av vår verksamhet.
Detta gör vi till exempel genom att källsorta vårt avfall, återvinna förbrukade däck i samarbete med SVDAB, och hushålla med verksamhetens energi och vatten för att bidra till en hållbar framtid.
Genom att förmedla information till kunder om fördelar med lågenergidäck så hoppas vi sprida information så att fler väljer att värna om miljön.
Att välja ett lågenergidäck som minskar förbrukningen av drivmedel och utsläppen av koldioxid i naturen är ett val som kunder kan göra för att hjälpa till att spara på naturens tillgångar.

H-däck försöker även sprida kunskap om vikten av att köra med rätt lufttryck och rätt inställd bil och på så sätt minska det onödiga slitaget på däcken som reducerar däckets livslängd drastiskt och i slutändan ökar påverkan på miljön.
Vi på H-Däck vill även i framtiden ha en frisk och välmående natur och vi hoppas genom upplysning till våra kunder och val av återförsäljare bidra till att fler vill hjälpa till med detta miljo