Däckcity Örebro
Öppettider
 • Måndag 07.00 - 16.30
 • Tisdag 07.00 - 16.30
 • Onsdag 07.00 - 16.30
 • Torsdag 07.00 - 16.30
 • Fredag 07.00 - 16.30
Kontakta oss
Däckcity Örebro
Örebro

Däckcity Örebro

Södra vägen 10
702 27 Örebro
Öppettider
 • Måndag 07.00 - 16.30
 • Tisdag 07.00 - 16.30
 • Onsdag 07.00 - 16.30
 • Torsdag 07.00 - 16.30
 • Fredag 07.00 - 16.30
Byt verkstad
Däckcity Örebro

Däckcity Örebro

Södra vägen 10
702 27 Örebro
Öppettider
 • Måndag 07.00 - 16.30
 • Tisdag 07.00 - 16.30
 • Onsdag 07.00 - 16.30
 • Torsdag 07.00 - 16.30
 • Fredag 07.00 - 16.30
Byt verkstad

Däckcity Örebro - Köpvillkor

Dessa villkor utgör den grund på vilken du kan besöka och använda webbplatsen. Läs dem noggrant då de innehåller viktig information.

Allmänna villkor

Den här webbplatsen ägs och drivs av Däckpartner Sverige AB (organisationsnummer: 556936-3384) med adress Gårdsvägen 2, 169 70 Solna (”Företaget”, ”vi” eller ”oss”). Om du har några frågor om dessa villkor eller om du har några kommentarer om eller klagomål på denna webbplats kan du kontakta oss på info@dackpartner.se eller genom att ringa 010-777 70 00.

Webbplatsens syfte är att marknadsföra och saluföra produkter och tjänster från Däckcity Örebro (organisationsnummer: 556663-1130) med verksamhetsadress Södra vägen 10, 702 27 Örebro (”verkstaden”).

1. Avtalet mellan oss

Den här webbplatsen tar inte betalt för däck- och fälgprodukter online om du väljer betalalternativ Betala på verkstaden. På webbplatsen kan du se produkter och tjänster online och göra en beställning för senare leverans och betalning. All montering av däck och tillhandahållande av andra produkter och tjänster som marknadsförs på denna webbplats samt din betalning för dessa produkter och tjänster kommer att ske på verkstaden. Beställningen utgör inget avtal.

2. Äganderätt till rättigheter

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, på denna webbplats ägs eller licensieras till Företaget. All användning av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av den eller det helt eller delvis, annat än för egen, icke-kommersiell användning är förbjuden utan vårt medgivande. Du får inte förändra, distribuera eller återpublicera något på den här webbplatsen för något ändamål.

3. Innehållets riktighet

Vi har gjort vårt bästa vad gäller utformningen av innehållet på denna webbplats, särskilt för att se till att priserna som anges är korrekta vid publiceringstillfället och att alla varor har beskrivits på ett rättvist sätt. Bokningar accepteras dock endast om det inte finns några väsentliga fel i beskrivningen av varorna eller varornas pris så som de anges på denna webbplats.

4. Skada på din dator

Vi gör vårt bästa för att se till att webbplatsen är fri från virus och fel. Vi kan dock inte garantera att din användning av den här webbplatsen eller andra webbplatser som är åtkomliga via den inte kommer att skada din dator. Det är ditt ansvar att se till att rätt utrustning finns tillgänglig för användningen av webbplatsen. Förutom i fall av försumlighet från vår sida kan vi inte hållas ansvariga för någon person för någon förlust eller skada som kan uppstå på datorutrustning till följd av användning av denna webbplats.

5. Tillgänglighet

Alla bokningar är föremål för godkännande och tillgänglighet. Om den vara du har beställt inte finns i lager kontaktar vi dig via e-post eller telefon. Du kan då välja att antingen vänta tills varan finns i lager eller att avbeställa varan.

6. Bokningsfel

Du kan korrigera fel i bokningen fram till den punkt då du klickar på ”Skicka beställning” under köpprocessen.

7. Pris

Det pris som ska betalas för de varor som du beställer är de som anges på vår webbplats. Alla priser är inklusive moms enligt gällande skattesatser och är korrekta vid tidpunkten för publiceringen.

Om det inte är möjligt att godkänna din bokning för inköp av varor enligt specifikation och beskrivning till det angivna priset kommer verkstaden att kontakta dig via e-post eller telefon.

8. Betalningsvillkor

Du måste betala för varorna eller tjänsterna på verkstaden vid tidpunkten för monteringen.

9. Leveransavgifter

De produkter och tjänster som bokats via webbplatsen annonseras till ett totalpris som inkluderar montering och balansering av däck på verkstaden. Inga ytterligare leveransavgifter tillkommer.

10. Avbokning från vår sida

10.1 Vi förbehåller oss rätten att avboka bokningen om:

 • 10.1.1 Vi har inte tillräckligt lager för att leverera de varor du har bokat.
 • 10.1.2 En eller flera av de varor som du bokat hade ett felaktigt angivet pris.
 • 10.1.3 Om vi avbokar din bokning kommer vi att meddela dig via e-post eller telefon.

11. Ansvar

Oaktat det som sägs ovan är ingenting i dessa villkor avsett att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha som konsument enligt gällande lokal lagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas eller på något sätt utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig för eventuella dödsfall eller personskador som uppstår genom vår försumlighet.

12. Meddelanden

Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor måste alla meddelanden från dig till oss vara skriftliga och skickas till vår kontaktadress enligt ovan.

13. Ändringar av juridiska meddelanden

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan och du bör granska dem så ofta som möjligt.

14. Lag, jurisdiktion och språk

Denna webbplats, allt innehåll som ingår i den och eventuella avtal som ingås till följd av användningen av denna webbplats regleras av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning.

15. Ogiltighet

Om någon del av dessa villkor inte är verkställbar (inklusive eventuell bestämmelse i vilken vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor.

16. Integritet

Du bekräftar och samtycker till att vara bunden av villkoren i vår integritetspolicy

17. Tredje parts rättigheter

Ingenting i dessa villkor är avsett att ge några rättigheter till tredje part.